Beläggningsarbeten med kompositmaterial

Vi utför beläggningsarbeten med kompositmaterial för att motverka korrosions- och kemikalieangrepp, slitage och erosionskador. Våra nötningsskydd, epoximålningar, reparerar, återuppbygger och renoverar skadade maskiner och utrustning permanent utan värme eller svetsning.

Genom att vi återuppbygger till ursprungliga toleranser, reparerar och skyddar industriutrustning, förlänger vi dess livslängd och förbättrar effektiviteten och kan dessutom förhindra kostsamma problem orsakade på grund av nötning, kavation, korrosion och/eller kemiska angrepp. Kompositbeläggningen kan antingen utföras på plats hos kund eller i vår för ändamålet anpassade verkstad. Vi har utrustning för att utföra och kontrollera att våra arbeten utförs fackmannamässigt och vi erbjuder underhållslösningar för skador orsakade av nötning, slipmedel, kemisk attack, erosion, korrosion och direkt mekanisk skada.

Varför kompositbeläggning och epoximålning?

Genom ett korrekt applicerat nötningsskydd förlänger vi drifttiden på en mängd olika anläggningsområden och utrustningar. Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla den högsta nivån av teknisk support och assistans till industrin där vi använder produkter som ger ett överlägset skydd mot tuffa förhållanden som passar reparationer som måste hålla över tid. Vi erbjuder bevisade underhållsteknologier med effektiva lösningar till specifika problem. Våra nötningsskydd, epoximålningar och kompositmaterial krymper inte, har hög kompressionsstyrka, kan borras gängas eller maskinbearbetas efter härdning, vidare har produkterna överlägsen vidhäftning på metal, keramik, glas och vissa platser, de har utmärkt resistans mot aggressiva kemikalier samt skapar permanenta hållbara reparationer.

Vi erbjuder:

  • Reparation och återuppbyggnad av metallytor
  • Nötningsskydd, epoximålning för att skydda exempelvis pumpar, schakt, skruvar, Kemikaliebeständighet
  • Ökad energi effektivitet genom optimal ytfinnish
  • skydda betongytor mot korrosion och frätande ämnen
  • reparation och vibrationsisolering av betong med överlägsen prestanda jämfört med konventionella produkter för betongreparation.
pump skyddade med komposit

Fler bilder

Ett urval av bilder på projekt vi levererat och projekt vi varit involverade i.

Behöver du hjälp med kompositmaterial och epoximålning?