Vår byggservice utför allt från enstaka projekt till uppdrag på årsavtal.

Vi uppför och underhåller på kommunens eller kommunala bolags uppdrag byggnader och eller en eller flera tjänster i en sammanhållen verksamhet.

Vi brinner för projektledning, att bygga, utveckla och underhålla. Oberoende vilket behov din kommun eller ditt kommunala bolag har kan vi på Himlinge hjälpa dig att bygga och underhålla. Vår ambition är att alltid göra byggprocessen så enkel som möjligt för dig på kommunen. Vi har omfattande erfarenhet utav ramavtal. Vi har genom åren kommit i kontakt med i stort sett allt inom kommunala upphandlingar och navigerar dess fallgropar och krux som konnäsörer

Vår byggservice utför allt från enstaka projekt till uppdrag på årsavtal, vi är kvalitetssäkrade och finns lokalt nära dig.

kommunala anläggningar
Behöver du ett högkvalitativt byggföretag inom kommunala anläggningar?