Kompetens, resurser och utrustning för att kostnadseffektivt rengöra och sanera.

Himlinge utför tjänster inom sanering av alla slag, bland annat rengöring med högtryckstvätt, blästring, avfuktning, impregnering och genomför olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö. Vi sanerar och rengöräven klotter och utför besiktningar.

Genom att kontinuerligt satsa på utveckling inom kvalitet och miljö har vi förvärvat kompetens, resurser och utrustning för att kostnadseffektivt begränsa och åtgärda skador.