​Himlinge Installation

Himlinge utför uppgraderingar, renoveringar installation av maskinpark och betongelement hos kund. Eftersom det är av högsta vikt för kunden att få den bästa avkastningen på investeringen under hela installationens livslängd erbjuder Himlinge en nyckelfärdig lösning inom vårt tjänsteområdet installation. Vi inte bara installerar anläggningar utan vi säkerställer dessutom att anläggningen är optimalt anpassad till lokalen och behovet och driftsätter samt underhåller installationen. En nyckelfärdig lösning helt enkelt.

Detta tillvägagångssätt möjliggör också en tidig identifiering av reservdelar och alternativa delar tidigt i montagecykeln.

Vår installation, idrifttagning och underhållsservicen omfattar:

  • Planering av montage/installation
  • Detaljering och utvärdering installation och alternativ
  • Teknisk dokumentation
  • Utvärdering och logistiskt stöd
  • Underhållbarhet och tillförlitlighet
  • Reservdelshantering
  • Eftermontering
Installationer

Fler bilder

Ett urval av bilder på projekt vi levererat och projekt vi varit involverade i.

Behöver du hjälp med installationer och anläggningar?