Flexibelt och nytänkande inom främst processindustrin och VA-sektorn.

Väl fungerande arbetsplatser och anläggningar behöver ett flexibelt och nytänkande byggföretag med uppgraderingar och helhetslösningar.

Vi på Himlinge vill förnya vår bransch och erbjuda de mest effektiva och hållbara lösningarna vi ser även till att det är en effektiv, säker och sund utveckling som är hållbar för framtiden.

Vi försöker alltid att tänka längre än det enskilda projektet för att få ett helhetsperspektiv och bidra till våra kunders utveckling. Vår rör rengöring exempelvis ger bättre kapacitet, sänker energiförbrukningen kraftigt samt ger oftast en återbetalning på investerat underhåll under 6 månader.

Vi bygger och renoverar lokaler, anläggningar och infrastruktur och utför uppdrag av service karaktär som byggservice, drift och underhåll. Vi utför saneringar av alla slag, uppgradering, renovering och montering av ny maskinell utrustning. Vi utför konstruktioner, ny- eller tillbyggander av kompletta eller delar av kunds anläggning, målningsentreprenader, fogfria golvbeläggningar, svetsar i svart och vit metall samt golvblästrar med vakumsug för att inte kontaminera miljön och omgivningen.

Himlinge arbetar med Hagmans, Jotums och andra ledande materialtillverkares produktsortiment och tar alltid fram rätt produkt till applikationen som skall åtgärdas.

Nyckelfärdiga avtal

Vi ger dig som kund ett nyckelfärdigt avtal, där vi ger er mer tid att fokusera på ert företagande, medan vi fokuserar på det vi är bra på.

Vårt verksamhetsområde är alltför brett och omfattande för att sätta i ord. Har du ett projekt och behöver prata med ett flexibelt och nytänkande byggföretag? Kontakta oss eller begär en offert så tar vi tillsammans fram den mest effektiva och hållbara lösningen.

Lyfter på plats takpaneler på Syvabs ultramoderna reningsanläggning
Behöver du ett flexibelt och nytänkande byggföretag?